Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów i partnerów jest dla nas szczególnie ważne. Dbamy o ich odpowiednie zabezpieczenie. Zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo do wglądu, eksportu, usunięcia, edycji oraz ograniczenia przetwarzania danych, które firma Artocs zbiera na Twój temat

Podstawa prawna

Działając w zgodzie z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO w tym dokumencie informujemy o tym jak przetwarzamy twoje dane osobowe.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest właściciel Serwisu internetowego artocs.pl dostępny pod adresem: http://artocs.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) tj. Artocs Przemysław Kadzioch, ul. Zdrojowa 170a, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7341212899, telefon: +48 667782117. E-mail: biuro@artocs.pl. Właściciel Serwisu internetowego niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celu zawarcia umowy sprzedaży, kontaktów biznesowych, reklamacji oraz odstąpienia od umowy, wystawienia faktury lub innego paragonu, udzielania informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysyłki Newslettera, wykonania zawartej umowy, prezentacji oferty oraz działań marketingowych.

Kategorie danych osobowych

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu (komórkowy, stacjonarny).

Udostępniane danych osobowych

Dane nie są udostępniane

Usługi firm trzecich:

Google Analytics – Dowiedz się więcej: JAK GOOGLE UŻYWA DANYCH Z WITRYN I APLIKACJI, KTÓRE KORZYSTAJĄ Z NASZYCH USŁUG

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez "Artocs Przemysław Kadzioch” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Żródło pochodzenia danych:

Dane osobowe pochodzą od klientów składających zamówienie lub wypełniających formularze zgłoszeniowe

Wymóg podania danych

Dane osobowe potrzebne do realizacji zlecenia oraz kontaktu z klientem

Okres przechowywania danych osobowych

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. W przypadku przetwarza danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

Udostepnienie danych

Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Administrator Danych podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, podwykonawcy – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Rodzaje używanych plików "cookies":

- Sesyjne pliki cookies Służą do zapamiętania wyborów dokonanych przez użytkownika oraz m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

- Pliki cookies służące do analiz Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Zmiana ustawienia dot. Cookies - możliwość ich usuniecia?

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części


Ostatnia aktualizacja: 07 sierpień 2018 roku.